Finansal Okuryazarlık – Cyprus Science University
Menü Kapat

Finansal Okuryazarlık

Eğitimin Amacı:
Katılımcılara temel ekonomik kavramları ve iktisat metodolojisini tanıtarak ekonomik parametreleri çözümleyebilme ve finansal göstergeleri okuyabilme becerisi kazandırmak.

Eğitimin İçeriği:
• Muhasebe ve Muhasebe Politikaları
• Finansal Yönetim Süreçleri ve Mali Analizin Yeri, Önemi
• Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu
• Enflasyon Muhasebesi
• Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
• Mali Analiz Teknikleri
• Trend Analizleri
• Finansal Kontrol
• Mali Tablolarla Finansal Karar Alma Süreçlerinin Yönetilmesi
• İşletmelerde Mali Tablolarla Finansal Okuryazarlık

Kimler Katılabilir:
Özel sektör ve kamuda, İK çalışanları, muhasebe ile işbirliği içerinde çalışan departmanların çalışanları, yöneticiler, yönetici adayları…

Eğitimin Süresi:
8 saat

Eğitimin Tarihi:
24.12.2018

Eğitici:
Dr. Hami AYDIN

Telefon:
533 837 11 66


©2018 Cyprus Science University – Her Hakkı Saklıdır